Aanmelden

Het makkelijkst is om jezelf of een cliënt aan te melden via de email (info@praktijkhetfort.nl). Om voor vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, is een verwijsbrief noodzakelijk. Deze moet voldoen aan een aantal eisen, anders is de brief niet geldig:
– verwijzing naar de Specialistische GGZ (dus niet naar de (generalistische-)basis GGZ) met een vermoeden van een DSM-stoornis
– de naam van de psycholoog (N.A. van der Plaat)
– de naam én AGB-code van de verwijzer

De verwijzer mag een arts, huisarts, of BIG geregistreerd psycholoog of psychiater zijn.

Vermeld bij aanmelding je naam en contactgegevens en het liefst ook je BSN nummer en zorgverzekering. Zet kort uiteen waarvoor je hulp nodig hebt, zodat we een inschatting kunnen maken of je bij ons op het juiste adres bent.

Let op: de praktijk neemt alleen aanmeldingen van 18 jaar en ouder in behandeling. Voor onderzoek bij kinderen/jongeren kun je terecht bij de website 0tot23.com