Praktijk

Ontwikkelingen
Praktijk Het Fort probeert zoveel mogelijk de nieuwste inzichten uit ons vakgebied toe te passen. Daarnaast willen we graag up-to-date zijn en blijven in de testmaterialen die we gebruiken en in het volgen van technische ontwikkelingen. Een nieuwe mogelijkheid is bijvoorbeeld om online vragenlijsten in te vullen en een deel van de gesprekken online te doen.

Vertrouwelijkheid
Met alle informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan. Zonder jouw toestemming wordt nooit informatie verstrekt aan derden, bijvoorbeeld aan een bedrijfsarts of een familielid. Bij de standaardprocedure wordt de verwijzer op de hoogte gehouden van de voortgang van het psychologisch onderzoek. Als je dit niet wilt, kun je dit uiteraard aangeven. Wanneer het onderzoek is afgerond, gaat het verslag alleen naar de verwijzer als jij dit wilt en de tekst goed genoeg vindt om te delen. Tot slot wordt aan het eind van de behandeling de tijd die direct en indirect aan jou is besteed bij elkaar opgeteld en wordt dit gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hierbij wordt een diagnose in versleutelde vorm mee gestuurd. Als je dit niet wilt, kun je bij de zorgverzekeraar om een opt-out formulier vragen. Stel ons hiervan wel op de hoogte!