Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

Een TPO helpt om meer over jezelf te weten te komen en om de problemen waar je tegenaan loopt, beter te begrijpen. Je gaat als het ware op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes. In een TPO leer je jezelf beter kennen, zo onderzoeken we of er bepaalde persoonlijkheidseigenschappen zijn die niet altijd goed uitpakken, die bijvoorbeeld leiden tot conflicten in vriendschappen of op je werk.
Een TPO wordt vaak ingezet wanneer niet duidelijk is waar bepaalde problemen vandaan komen, of wanneer een behandeling niet voldoende lijkt te helpen.
Soms is een TPO voldoende om op eigen kracht weer verder te gaan. Soms volgt uit een TPO het advies om een bepaalde behandeling te volgen, een TPO kan ook helpen bij een al langere lopende behandeling om een nieuw pad in te slaan.